www.uuu.cz :   Angličtina 

  Tyto stránky neobsahují pornografii, násilí, rasovou nebo názorovou nesnášenlivost, ani odkazy na stránky s takovým obsahem.

  Nejprve si prosím přečtěte podmínky, za kterých je možné používat tyto stránky.
  Souhlas s těmito podmínkami potvrďte zcela dole kliknutím na  tlačítko
    "Podmínky jsem četl(a) a souhlasím".


Podmínky pro používání těchto stránek:
(dohoda mezi provozovatelem a uživatelem)


Jednoduše (pro děti):

Všechno, co je na těchto stránkách můžeš používat úplně zdarma. Můžeš tu cokoli kopírovat a dále šířit, ale také zadarmo. Souhlasíš s tím, že všechno co tu vytvoříš může použít provozovatel těchto stránek, tak jak bude chtít, a Ty za to nebudeš také nic požadovat.


Podrobně (pro dospělé):

(1) Veškeré služby poskytované na těchto stránkách jsou poskytovány "tak jak jsou" zcela zdarma, bez jakýchkoli závazků a záruk ze strany provozovatele plynoucích z poskytování těchto služeb.

(2) Provozovatel dává tímto výslovný souhlas k volnému kopírování či jakémukoli jinému šíření obsahu těchto stránek, včetně případných doplnění, změn úprav a oprav, pouze ovšem též bezplatným způsobem.

(3) Uživatel souhlasí s tím, že veškerá jím zadaná data a informace, (tj. zejména sestavy testů, slovní spojení, fráze, texty, přidané odkazy, příspěvky apod.) mohou být dále použity provozovatelem těchto stránek, a to jakýmkoli způsobem (tj. mimo jiné kopírována, modifikována, tříděna, sestavována do databází, apod.) ať již pro provozovatelovu vlastní potřebu, či zveřejněna nebo jakkoli jinak komerčně využita. Uživatel se ve všech výše uvedených případech zříká veškerých nároků na jakékoli finanční či jiné plnění, i jiných nároků, zejména autorských apod.

(4) Uživatel bere na vědomí, že některé sekce těchto stránek využívají volně šiřitelný Anglicko-Český slovník pod licencí GNU/FDL (spravovaný panem Milanem Svobodou). Proto se uživatel zavazuje, že při případném dalším využití, šíření či modifikacích dodrží podmínky této licence.

(5) Uživatel se zříká jakýchkoli nároků na náhradu škody, ušlého zisku apod. z titulu případné chyby, výpadku provozu či jiné újmy způsobené mu provozem těchto stránek.

(Tyto podmínky si můžete kdykoli znovu přečíst na našich stránkách v sekci:
 "Informace > Licence, právo a použité zdroje")
( Pro návrat na úvodní stranu klikněte vždy na logo nahoře )    www.uuu.cz :   Angličtina