www.uuu.cz :   Angličtina 

  Tyto stránky neobsahují pornografii, násilí, rasovou nebo názorovou nesnášenlivost, ani odkazy na stránky s takovým obsahem.

  Informace - Licence, právo a použité zdroje

obsah:

  1. Podmínky pro používání těchto stránek

  2. Použité podklady (Použitá literatura) a ostatní zdroje

  3. Použitý software  1. Podmínky pro používání těchto stránek

Jednoduše (pro děti):

Všechno, co je na těchto stránkách můžeš používat úplně zdarma. Můžeš tu cokoli kopírovat a dále šířit, ale také zadarmo. Souhlasíš s tím, že všechno co tu vytvoříš může použít provozovatel těchto stránek, tak jak bude chtít, a Ty za to nebudeš také nic požadovat.


Podrobně (pro dospělé):

(1) Veškeré služby poskytované na těchto stránkách jsou poskytovány "tak jak jsou" zcela zdarma, bez jakýchkoli závazků a záruk ze strany provozovatele plynoucích z poskytování těchto služeb.

(2) Provozovatel dává tímto výslovný souhlas k volnému kopírování či jakémukoli jinému šíření obsahu těchto stránek, včetně případných doplnění, změn úprav a oprav, pouze ovšem též bezplatným způsobem.

(3) Uživatel souhlasí s tím, že veškerá jím zadaná data a informace, (tj. zejména sestavy testů, slovní spojení, fráze, texty, přidané odkazy, příspěvky apod.) mohou být dále použity provozovatelem těchto stránek, a to jakýmkoli způsobem (tj. mimo jiné kopírována, modifikována, tříděna, sestavována do databází, apod.) ať již pro provozovatelovu vlastní potřebu, či zveřejněna nebo jakkoli jinak komerčně využita. Uživatel se ve všech výše uvedených případech zříká veškerých nároků na jakékoli finanční či jiné plnění, i jiných nároků, zejména autorských apod.

(4) Uživatel bere na vědomí, že některé sekce těchto stránek využívají volně šiřitelný Anglicko-Český slovník pod licencí GNU/FDL (spravovaný panem Milanem Svobodou). Proto se uživatel zavazuje, že při případném dalším využití, šíření či modifikacích dodrží podmínky této licence.

(5) Uživatel se zříká jakýchkoli nároků na náhradu škody, ušlého zisku apod. z titulu případné chyby, výpadku provozu či jiné újmy způsobené mu provozem těchto stránek.

  2. Použité podklady a ostatní zdroje

Struktura a funkce stránek
Uspořádání a funkčnost těchto stránek je výlučně vlastním dílem tvůrců těchto stránek. Při jejich vytváření nebylo použito žádných vzorů v elektronické či jiné formě.

Slovníky, databáze slovních spojení
Tyto stránky jsou propojeny s obsáhlou databází slovních spojení. Při tvorbě svých testů si uživatel může zvolit, zda požádá program o nabídku výrazů z této databáze, či zda zadá vlastní významovou dvojici. Pro vytvoření naší databáze bylo použito těchto zdrojů:

a) vlastní slovník administrátora
b) volně šiřitelný elektronický slovník licence GNU/FDL
(spravovaný panem Milanem Svobodou)
c) slovníky tištěné
d) slovníky na internetu
e) slovní spojení a fráze zadané uživateli systému
f) GNU speller Aspell

ad a) administrátor slovní databáze pracoval od r.1990 jako tlumočník a překladatel jazyka anglického (zejména v oblastech náboženství, filosofie, technických překladů - v oboru stavitelství, marketingu, výroby nábytku apod.). Administrátorem vytvořený slovník se stal základem naší databáze cca v r.2001

ad b) v r.2003 byla původní databáze doplněna o výrazy z volně šiřitelného Anglicko-Českého slovníku pod licencí GNU/FDL, který je spravován panem Milanem Svobodou. Licenční podmínky a více o jeho záslužném projektu čtěte ZDE (http://slovnik.zcu.cz).

ad c),d) pro průběžné doplňování a korekce naší databáze byly a jsou využívány zejména tyto tištěné slovníky:
 • Velký anglicko-český slovník
  Hais-Hodek, Academia 1985
 • Lékařský slovník anglicko-český česko-anglický
  Paroubková a kol., Avicenum 1991
 • Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary
  Gramercy Books, New York 1989
 • Oxford Thesaurus
  Clarendon Press Oxford, Laurence Urdang 1991
 • Oxford Dictionary of Current Idiomatic English - Phrasal Verbs
  Oxfor University Press 1991
 • Oxford Dictionary of Current Idiomatic English - English Idioms
  Oxfor University Press 1991
 • Dictionary of Building
  J.S.Scott, Penguin Books 1984

  a dále tyto internetové zdroje:
 • www.webster.com
 • encarta.msn.com
 • www.everything2.com
 • www.onelook.com
 • dictionary.cambridge.org
 • www.bartleby.com (American Heritage)
 • dictionary.com
  a další ...

  ad e) nezanedbatelným zdrojem pro růst databáze významových dvojic jsou výrazy zadávané uživateli systému. (Podle článku (3) "Podmínek" viz výše)

  Testy, databáze sestav testů
  Testy v sekci "Testy tematické" a "Testy k učebnicím a kurzům" jsou z části vlastním dílem provozovatele těchto stránek částečně jsou převzaty, či upraveny z testů sestavených uživateli tohoto systému. (Podle článku (3) "Podmínek" viz výše)

  Odkazy v informativní části
  Odkazy na zajímavé zdroje informací jsou sestaveny provozovatelem.
  Do seznamů jsou zařazovány i odkazy navržené uživateli.
 •   3. Použitý software

  Veškerý aplikační software použitý pro chod těchto stránek je vlastním dílem provozovatele a je vystaven výhradně na volně šiřitelném software pod licencí GNU.

  Operační systém Linux
  Databázový server MySQL
  Webový server Apache
  Skriptovací jazyk PHP
  Speller Aspell


  ( Pro návrat na úvodní stranu klikněte vždy na logo nahoře )    www.uuu.cz :   Angličtina