www.uuu.cz :   Angličtina 

  Tyto stránky neobsahují pornografii, násilí, rasovou nebo názorovou nesnášenlivost, ani odkazy na stránky s takovým obsahem.

  Informace - Stručný popis těchto stránek

(Podrobný návod na používání těchto stránek naleznete v sekci
  Informace - Podrobné informace  )


Tyto stránky jsou určeny pro žáky a studenty anglického jazyka i pro jejich vyučující a rodiče.
Stránky jsou zaměřeny hlavně na procvičování a testování slovní zásoby - zejména anglického pravopisu.

Pro správnou funkci je potřeba pouze připojení k internetu. Přistupovat můžete střídavě odkudkoli. (Fungování není vázáno na určitý počítač ani operační systém.)

  VŠE JE ZDARMA

Sestavte si svoje vlastní testy!
 • Hlavní předností těchto stránek je možnost jednoduchého a rychlého vytvoření vlastního testu (nebo testů).
 • Systém umožňuje snadno použít i testy vámi již dříve vytvořené (hromadný a rychlý import celého testu najednou).
 • Uživateli vytvořené testy je možno navíc "sdílet". To znamená, že například slovní zásobu k určité lekci zpracuje pouze jeden žák, nebo učitel či rodič a všichni ostatní mají možnost test použít pro procvičování i testování znalostí.

  Pro sestavení vlastního testu, nebo pro sdílení testů použijte nabídku "moje testy a slovník" v sekci "Nástroje"

  (Více podrobností čtěte v sekci   Informace - Podrobné informace  )


  Pro žáky:
  Tyto stránky vám pomohou s učením angličtiny. A pokud uspějete v těchto testech, máte jistotu, že uspějete i při zkoušení a písemkách. Navíc si můžete i zahrát soutěž se spolužáky - kdo rychleji a kdo lépe!

  Pro rodiče:
  Tento systém Vám ušetří mnoho času a dá Vám jistotu, že vaše dítě opravdu "umí". Systém procvičuje s vaším dítětem zadanou slovní zásobu. Dokáže napovědět, pokud je požádán. Při chybné odpovědi vyznačí kde byla chyba. Opakovaně zadává slova, ve kterých se chybovalo - tak často a dlouho, dokud nemá dítě vše dokonale zvládnuté. Na závěr vše vyhodnotí - ve statistice si můžete zkontrolovat, kde byly nejčastější chyby, jak dlouho test probíhal, kdy probíhal apod. Zkušenosti ukazují, že většina dětí, začne chápat test jako soutěž, ne jako učení. Některé děti (i mnozí dospělí) dokonce chtějí opakovat test tak dlouho, dokud není vše na 100%. A potom se ještě může závodit na čas.

  Pro učitele:
  Tento systém testů lze snadno použít pro testování znalostí žáků, pro procvičování v hodinách i pro jejich efektivní domácí přípravu.

  (Více podrobností čtěte v sekci   Informace - Podrobné informace  )


  Užitečné informace a odkazy:
  Doplňkem těchto stránek je i mnoho dalších informací - odkazů, užitečných pro studenty i lektory anglického jazyka. např.:
 • Vyhledání jazykové školy ve vašem okolí.
 • Informace o slovnících na internetu.
 • Informace o druzích zkoušek a úrovních znalostí.
  apod.

  Tyto informace naleznete v sekci "Odkazy"

 • ( Pro návrat na úvodní stranu klikněte vždy na logo nahoře )    www.uuu.cz :   Angličtina