www.uuu.cz :   Angličtina 

  Tyto stránky neobsahují pornografii, násilí, rasovou nebo názorovou nesnášenlivost, ani odkazy na stránky s takovým obsahem.

  Informace - Podrobné informace  (manuál)


 Poznámky:

Upozornění:
Mnoho funkcí, vlastností, tlačítek a odkazů popsaných v následujícím textu je při prvním použití neaktivní, zdánlivě nefungují. Aktivují se totiž průběžně, podle toho jak systém používáte. Pokud budete systém používat jen k procvičování slovíček, netrapte se vůbec čtením kapitol o 'sdílení testů'.

Doporučení:
Tyto stránky lze dobře používat i bez přečtení těchto informací. Pokud si tyto informace nepřečtete na začátku (a není to nutné), doporučujeme vám přesto abyste se po určité době na tento návod podívali. Možná zjistíte, že existují funkce a postupy, které vám ušetří mnoho času a námahy. Dozvíte se, jaký je význam grafických symbolů a barev, nebo že systém umí věci, které jste ani nečekali.

Tip pro vyhledávání:
Jelikož tato stránka obsahuje mnoho textu, budete možná chtít najít určité slovo či výraz. Pro vyhledávání použijte prosím běžný fulltextový vyhledavač, který většina systémů obsahuje. (Ve Windows stiskněte současně Ctrl+f a zadejte hledané slovo.)

Poznámka:
Protože jsou tyto stránky určeny i pro uživatele méně obeznámené s používáním počítače, považovali jsme za dobré zařadit do textu i některé pokyny, které se netýkají jen těchto stránek, ale ovládání počítače obecně. Jsou to informace, které mnoho uživatelů považuje za samozřejmost. Těm zkušeným uživatelům se omlouváme za pasáže pro ně nadbytečné či příliš polopatické.

Kontakt:
Případné dotazy týkající se nastavení a ovládání těchto stránek pište na adresu:

     


 OBSAH:

  Poznámky

  1. Zaměření a oblasti použití
  1.1. Čemu tyto stránky slouží
  1.2. Pro koho jsou tyto stránky určeny
  1.3. Grafika a konvence na těchto stránkách
  1.4. Licence, autorská práva, garance
  1.5. Vysvětlení některých pojmů


  2. Návody, popis funkcí
  2.1. Přehled testů a informace o testech
  2.2. Provádění testů
  2.3. Vytvoření a úpravy vlastních testů
    2.3.1. Vytvoření nového testu
      2.3.1.1. Postupné (podrobné) vytvoření testu
      2.3.1.2. Hromadné vytvoření testu
    2.3.2. Úpravy (změny) dříve vytvořených testů
    2.3.3. Vymazání testu (testů)
  2.4. Uživatelský slovník
  2.5. Sdílení testů
  2.6. Historie úspěšnosti - Statistika
  2.7. Užitečné odkazy na web
    Jak přidat nový odkaz


  3. Nároky na technické a programové vybavení
  3.1. Nároky na HW
  3.2. Nároky na SW


  4. Mapa serveru

  1. Zaměření a oblasti použití:

  1.1. Čemu tyto stránky slouží

Tyto stránky jsou zaměřeny především na procvičování a testování anglické slovní zásoby a to zejména v psaném projevu.

Uživatelé si mohou snadno sestavit vlastní testy, nebo si vybrat některý z připravených testů.

Jednotliví uživatelé mohou navíc své testy mezi sebou "sdílet", tj. navzájem vyměňovat a mnoho dalších funkcí (podrobnosti o sdílení viz 2.5. )

Kromě těchto hlavních funkcí poskytují stránky další užitečné odkazy a informace pro studenty i vyučující.

Upozornění:
Jelikož je tento systém otevřený využívají ho někteří uživatelé i pro jiné oblasti mimo angličtinu. To je ovšem problematické, jelikož systém používá pokročilé logické funkce specializované na zvláštnosti anglického jazyka. Nedoporučujeme tedy zkoušet jiné jazyky mimo anglického, např. němčinu. Systém lze naopak docela dobře použít pro testování v jiných oblastech - zejména pro otázky, kde je odpovědí číslo. (Např. Příklady z matematiky či fyziky - místo českého výrazu napíšete příklad (otázku, zadání); místo anglického správný výsledek. Systém je možné použít i pro výběr z několika číslovaných odpovědí. Každopádně pro jiné jazyky, obory, nebo druhy testů by byly nutné určité úpravy systému. V plánu máme Němčinu a Univerzál, pokud by byl větší zájem uživatelů.

  1.2. Pro koho jsou tyto stránky určeny

Stránky jsou navrženy pro česky mluvící uživatele.

Stránky jsou určeny pro tři základní okruhy uživatelů:
 • pro žáky a studenty (dle vyspělosti od 1. či 2. třídy ZŠ až po VŠ):
    a) k učení (procvičování) slovní zásoby, pravopisu - jako příprava na písemné práce a zkoušky.
    b) k testování svých znalostí - žák, student si ověří jak na tom je, zjistí kde má největší problémy.
 • pro rodiče:
    Rodičům tento systém šetří čas a usnadňuje kontrolu nad učením a znalostmi svých dětí. Tyto stránky Vám ušetří mnoho času protože počítač za Vás učí, opravuje, napovídá, opakuje a zkouší. Vše bez nutnosti Vaší přítomnosti. Zpětně si můžete zkontrolovat kdy a jak úspěšně Vaše dítě pracovalo, jak látku ovládá, a kde má problémy.
 • pro vyučující:
    Vyučující mohou využívat systém k testování znalostí, procvičování v hodinách, i k zadání okruhů slovní zásoby pro domácí přípravu studentů.

    1.3. Grafika a konvence na těchto stránkách

  Současná grafická podoba byla záměrně zvolena úsporná a střídmá.
  Barvy na těchto stránkách slouží pro sdělení podvědomé informace uživateli.

  Stránky dodržují tyto konvence:
  Červená = něco je špatně, chybná odpověď nebo chybný úkon
  Zelená = vše je v pořádku, správná odpověď
  Podtržená modrá = odkaz na test - Kliknutím na název testu test spustíte.
  Podtržená šedá = funkční tlačítka pro ovládání funkcí těchto stránek a pro pohyb a přepínání mezi jednotlivými stránkami.

  Pokud se zcela na stránkách ztratíte vraťte se vždy na úvodní stranu:

  ( Pro návrat na úvodní stranu klikněte vždy na logo nahoře )    www.uuu.cz :   Angličtina 
    1.4. Licence, autorská práva, garance

  Vytvoření tohoto projektu po stránce koncepční, pedagogické, grafické i programátorské je vlastním dílem provozovatele.

  Pro rozšiřování a doplňování obsahu stránek jsou využívány i příspěvky uživatelů systému.

  Používání, kopírování i šíření obsahu těchto stránek je dovoleno a je zadarmo.

  Vztahy mezi provozovatelem a uživatelem těchto stránek jsou upraveny Podmínkami pro používání, což je dohoda, kterou uživatel odsouhlasí při registraci. Bez souhlasu uživatele s 'Podmínkami' není možno systém používat.

    podrobnosti o Podmínkách čtěte ZDE    1.5. Vysvětlení některých pojmů
  tak jak jsou použity v našem textu


  Apostrof = '  tj. znak podobný jednoduché horní uvozovce, používaný zejména v angličtině pro nahrazení neznělých hlásek v rychlé či hovorové řeči. (Pozor, bývá často zaměňován se znaky ` nebo ´)

  Navigační lišty = na úvodní straně můžete otevřít vždy jednu ze tří lišt: Informace , Odkazy , Nástroje (kliknutím na název vpravo nahoře). Zobrazí se lišta tj. šedý pruh se skupinou dalších odkazů (voleb).

  Provozovatel = skupina lidí, která umožňuje provoz těchto stránek a stará se o jejich údržbu a vývoj.

  Sdílení = uživatelé tohoto systému si mohou navzájem nabízet a poskytovat vlastní testy (Každý uživatel může zviditelnit svoje testy pro určité další uživatele. Normálně jsou vytvořené testy viditelné pouze pro toho, kdo je sestavil.)

  Schránka = (zejm. ve Windows) prostor paměti počítače, do kterého je možno dočasně uložit určitou část textu (nebo jiná data) z jedné aplikace (např. z Exploreru), a následně vložit na jiné místo nebo i do jiné aplikace (např. do Wordu) a naopak.

  Test = soubor otázek a správných odpovědí.

  Uživatel = každý, kdo používá služby těchto stránek. Např. kdo provádí test, sestavuje vlastní test, apod.

  Významová dvojice = dvojice českého a odpovídajícího anglického výrazu. Např. šťastný - happy. Může se jednat o jednotlivá slova, ale i celé fráze nebo věty. Obecně je možno do významové dvojice uložit jakoukoli otázku a odpověď.


 •   2. Návody, popis funkcí


    2.1. Přehled testů a informace o testech

  Seznam veškerých testů, které jsou vám k dispozici naleznete na úvodní straně.
  Testy jsou v jednotlivých oddílech řazeny podle pravidel české abecedy.
  Můžete přepínat mezi dvěma druhy zobrazení:

  a) Stručné přehledné zobrazení - zobrazeny jsou pouze stručné názvy (pokud je název dlouhý je zkrácen) bez doplňujících informací. Tuto volbu použijte pokud chcete vidět přehled testů, které jsou k dispozici, nebo pokud chcete rychle vybrat určitý test.

  b) Podrobné zobrazení - je méně přehledné, ale poskytuje vám mnoho doplňkových informací o jednotlivých testech.

  Test, který jste prováděli naposled se zobrazí ve zvláštním řádku nahoře.

  Co znamenají jednotlivé údaje u názvu testu?

  Údaje se vztahují k poslednímu dokončenému pokusu.
  Přerušený, nebo nedokončený test se nevyhodnocuje a statistika se nezaznamená.

 • Hvězdičky před názvem testu znázorňují graficky úspěšnost posledního pokusu
  odpovídají zhruba těmto známkám:

  ***** pět hvězdiček odpovídá bezchybnému výkonu, hodnocení známkou 1*
  ***** čtyři hvězdičky, jedna drobná chyba, známka 1
  ***** tři hvězdičky, za 2
  ***** dvě hvězdičky, známka 3
  ***** jedna hvězdička, za 4
  ***** žádná hvězdička, nehodnoceno nebo 5

 • Číslo hned za hvězdičkami vyjadřuje úspěšnost v procentech. Je to procentní poměr úspěšných odpovědí k celkovému počtu otázek. (Při opakovaném zadání otázky se otázka i odpověď do statistiky započítává)

 • (č) - tento symbol a jeho funkce je dočasně mimo provoz. Jedná se o přepínač, kterým je možno volit, zda se má hodnotit pouze správnost odpovědi, či také čas (č) potřebný pro každou jednotlivou odpověď.

 • Následuje název testu - kliknutím na tento název se test spustí

 • Číslo v závorce ( ) za názvem testu je celkový počet otázek v testu

 • Následující údaj je datum a čas, kdy byl test dokončen. Pokud jste ještě test ani jednou nedokončili tento údaj se nezobrazuje.

 • Poslední údaj na řádku "n×" udává, kolikrát již byl test prováděn. Zobrazí se pouze u testů, které byly alespoň jednou dokončeny.


  Seznamy testů jsou členěny do 4 částí (oddílů):

  1) a 2) Soukromá zóna - viditelná pouze pro konkrétního uživatele:

  1) část "moje testy" jsou testy, které si sami vytvoříte. Pouze tyto testy můžete upravovat nebo mazat.

  2) část "od učitelů a známých" (neboli sdílené testy) zde se zobrazí testy, které vytvořil a vám zpřístupnil jiný uživatel systému. Tyto testy může upravovat jen ten, kdo je vytvořil. Vy je pouze můžete vymazat ze svého seznamu ("odhlásit").
  Podrobnosti viz 2.5. Sdílení.

  První dva sloupce budou zpočátku prázdné, dokud nevytvoříte svůj vlastní test, nebo se nedohodnete s jiným uživatelem na sdílení. Další dva sloupce jsou testy sestavené provozovateli těchto stránek.

  3) a 4) Veřejná zóna - tato část se shodně zobrazí všem uživatelům:

  3) část "tématické" testy - zde je na ukázku několik tématických okruhů

  4) část "testy k učebnicím a kurzům" - zde je zpracováno několik lekcí úrovně 4-5.r ZŠ

  Testy zařazené v posledních dvou sloupcích představují v současnosti spíše ukázku možností systému než nějakou ucelenou sestavu testů, kterou bychom zde rádi v budoucnu viděli.
  V plánu máme masivní doplnění a rozšíření těchto částí, vše je však vázáno omezenými prostředky a časem. (viz též sekce spolupráce a sponsoring )


    2.2. Provádění testů

  Spuštění testu - Zadání otázek - Zadání odpovědi - Používání myši a kláves Enter, Tab - Správná odpověď - Chybná odpověď - Vyznačení vaší chyby - Význam symbolů - Nápovědy - Problémy s anglickou klávesnicí - ' apostrof - Přepínání mezi českou a anglickou klávesnicí a naopak - Průběžná statistika - Význam barev - Předčasné ukončení, anulování a znovuzahájení rozpracovaného testu - Používání tlačítek Zpět, Vpřed a Obnovit(Aktualizovat) apod.

  Spuštění testu
  Test spustíte (zahájíte) kliknutím na název testu. Od této chvíle běží čas.

  Zadání otázek
  Otázky se objevují postupně, po jedné, vždy v jiném pořadí.
  Zadání otázky je zobrazeno tučným modrým písmem.
  * Hvězdička za otázkou znamená, že se jedná o otázku (významovou dvojici) z vašeho uživatelského slovníku. Pokud za otázkou hvězdička není je použita významová dvojice z naší databáze.

  Systém nedovolí pokračovat - nezadá novou otázku, dokud není předchozí zcela správně zodpovězena.

  Zadání odpovědi
  Odpověď vepište do určeného okénka a stiskněte 'Enter'.  Používání myši a kláves Enter, Tab
  Stránky testů je možno ovládat i bez myši.
  Doporučujeme: nepoužívejte myš - používejte raději jen klávesy 'Tab' a 'Enter'. Je to mnohem rychlejší!
  Při provádění testu stačí napsat 'odpověď' a stisknout 'Enter', 'odpověď' 'Enter', 'odpověď' 'Enter', atd. ...
  Klávesa 'Tab' (tabelátor) slouží pro přesun na stránce mezi jednotlivými poli a volbami. Tabelátor budete potřebovat pouze pokud žádáte zvláštní nápovědy.

  Co je Tabelátor (Tab)?
  Tabelátor je klávesa - většinou šedá se dvěma šipkami, a je umístěna na vaší klávesnici zcela vlevo, nad klávesou 'Caps Lock', nalevo od písmene Q, a  vypadá asi takto:

     

  Stránky samozřejmě fungují i s myší, pokud jí dáváte přednost.

  Správná odpověď
  Pokud je vaše odpověď správná, zobrazí se ihned následující otázka. Vaše předchozí správná odpověď se zobrazí zcela nahoře zeleným písmem.

  Chybná odpověď
  Pokud je vaše odpověď chybná, musíte to napravit. Vaše předchozí chybná odpověď se zobrazí zcela nahoře červeným písmem. Chybně zodpovězená otázka se opakuje tak dlouho, dokud neodpovíte správně.

  Vyznačení vaší chyby
  Po chybné odpovědi se nad bílým políčkem objeví schema, které vám napovídá kde byla chyba.

  Význam symbolů v chybovém schematu:
 • Správně zapsaná písmena se zobrazí normálně.
 • Nesprávné, nebo chybějící písmeno je označeno hvězdičkou *.
  To znamená, že na místo hvězdičky patří jedno písmeno.
 • Písmeno navíc je označeno znakem minus -.
  To znamená, že příště stačí toto písmeno vynechat.

  Příklady pro slovo 'happy':
  happz -> happ*
  hapy -> hap*y
  haappy -> ha-ppy

  Poznámka: Tato nápověda (vyznačená chyba) je velmi dobře použitelná, pokud se jedná o drobnou chybu. Pokud ale napíšete zcela jiné slovo ukáže se vám nic neříkající řetězec hvězdiček, pomlček či písmen, která se pouze někde náhodně shodují se správnou odpovědí.

  Nápovědy
  Pod bílým obdélníčkem najdete dvě tlačítka pro nápovědy. Slouží pro případ, kdy vůbec nevíte.

  Tlačítko 'Napověz vše' vám ukáže celou správnou odpověď. Tuto správnou odpověď ovšem musíte poté sami napsat do bílého políčka.

  Zejména mladší děti rády žádají 'Napověz jedno písmeno'. Tato nápověda zobrazí první písmeno správné odpovědi, případně když napíšete správně začátek slova, napoví první následující.
  Například: napíšete hap -> 'Napověz jedno písmeno' -> happ

  Ve statistice a při hodnocení se použití těchto nápověd započítává jako chyba.

  Problémy s anglickou klávesnicí
  Jelikož odpovědi píšete v anglickém jazyce, doporučujeme před zahájením testu přepnout na anglickou klávesnici. Několikrát si sice spletete 'y' a 'z' ale rychle si zvyknete. Použití anglické klávesnice pro psaní anglického textu je 'nejčistší'.
  Jinou možností je používat českou klávesnici (máte ji většinou nastavenou jako výchozí, takže se nemusíte trápit s žádným přepínáním). Budete ale mít asi drobné potíže s psaním apostrofu ' .

  ' apostrof
  Při zapnuté Cz klávesnici se často místo skutečného apostrofu ' používají různé podobně vyhlížející české náhrady typu ´ nebo ` . Zde záměrně neuvádíme návod jak tyto náhradní znaky napsat, jelikož to považujeme do jisté míry za zlozvyk.
  Při nastálo zapnuté Cz klávesnici, se pro napsání skutečného apostrofu používá tento způsob: přepnout na En klávesnici, napsat apostrof a hned přepnout zpět na Cz. To je sice zbytečné zdržování, zejména pokud používáte myš, ale je to možný způsob jak docílit korektního apostrofu.

  Náš systém je sice vůči různým apostrofům shovívavý a českou náhradu nepočítá za chybu. Jsou ovšem i jiná prostředí, kde by takový zlozvyk mohl způsobit menší či větší problémy.

  Přepínání mezi českou a anglickou klávesnicí a naopak
  ve Windows jsou nejčastěji používány dva způsoby
  a) kliknete na malý modrý čtvereček s nápisem 'En' nebo 'Cz' (bývá na liště v pravé dolní části) a z nabídky vyberete požadovanou klávesnici.
  b) rychlejší způsob: použijete kombinaci kláves. nejčastěji to bývá 'levý Alt'+'pravý Shift' nebo 'levý Shift'+'pravý Shift'. Záleží na nastavení vašeho počítače.

  Průběžná statistika
  Během provádění testu se pod tlačítky nápovědy zobrazuje průběžná statistika úspěšnosti. V číslech i graficky vidíte průběh testu a vaši momentální úspěšnost.
  Význam barev:
  * otázky, které jsou ještě před vámi
  * otázky, na které jste odpověděli správně
  * chybné odpovědi

  Předčasné ukončení, anulování a znovuzahájení rozpracovaného testu
  Pod statistikou jsou umístěna dvě tlačítka, která umožňují probíhající test předčasně ukončit s návratem na úvodní stranu nebo test anulovat a začít znovu od začátku.
  Tyto volby doporučujeme ovšem používat jen výjimečně.

  Používání tlačítek Zpět, Vpřed a Obnovit(Aktualizovat) apod.
  Krátce - tato tlačítka (Zpět, Vpřed a Obnovit) prosím nepoužívejte.
  Podrobně - Někdy se vám test stoprocentně daří a najednou přijde 'hloupá' chyba. A tak byste chtěli pomocí výše uvedených tlačítek vrátit čas o něco zpět a udělat to znovu a lépe. Ale tak, jako to většinou nejde ve skutečném životě, nejde to ani tady. Máte tedy pouze na vybranou buďto test dokončit, nebo začít znovu od nuly. Tlačítka Obnovit(Aktualizovat) a Zpět mají při provádění testů pozměněnou funkci. Jejich použití způsobí pouze započtení chyb navíc, respektive návrat na začátek testu. Nepoužívejte tato tlačítka prosím, používejte jen námi definovaná tlačítka.


    2.3. Vytvoření a úpravy vlastních testů

  Každý uživatel si může snadno a rychle vytvořit i upravovat vlastní test (testy) podle svých představ a potřeb.
  (systém dokonce umožňuje i hromadný import z jiných systémů - viz. dále)

  Testy, které si sami sestavíte se zobrazí pouze Vám, pro ostatní uživatele zůstávají skryty. Pokud chcete zviditelnit svoje testy některým dalším uživatelům, musíte provést určité nastavení, tak jak je popsáno v části "2.5. Sdílení testů".

  Pro vytvoření nebo úpravu vlastního testu otevřete lištu 'Nástroje',
  (klikněte na úvodní straně na nápis 'Nástroje' vpravo nahoře)
  na této liště na odkaz:

        moje testy a slovník,
        NOVÉ vytvořit, UPRAVIT
  2.3.1. Vytvoření nového testu

  Název testu
  Při zahájení práce systém automaticky přidělí testu číselné označení, které je vázáno na datum a čas vytvoření testu. Toto označení můžete kdykoli (i později) změnit a nahradit jakýmkoli názvem.
  Název testu může mít maximálně 32 písmen (znaků)!
  Doporučujeme však používat názvy kratší.
  Pro název (označení) testu můžete použít úplně všechny znaky (písmena, čísla, háčky, čárky, přehlásky, mezery, lomítka atd.)

  Řazení testů
  Testy jsou v seznamu řazeny abecedně podle českého abecedního pořádku.

  Tři způsoby vytváření testů:
  Postupně (podrobně), Hromadně, Import

 • Postupně = píšete jednu položku za druhou
 • Hromadně = na jednu stránku napíšete celý test
 • Import = předem zpracovaný test (ve Wordu, Excelu apod.) vložíte jedním krokem do systému

  Test může mít maximálně 32 otázek (položek)!

  Pokud potřebujete testovat větší množství znalostí, je nutné test rozdělit na několik částí.

  2.3.1.1. Postupné (podrobné) vytvoření testu
  V tomto režimu vkládáte postupně, položku po položce, český a anglický výraz.
  Na vaši žádost systém nabízí výrazy z vlastní databáze.

  Pro zahájení tvorby testu klikněte na 'Nový test'

  Vložení nové položky (významové dvojice, otázky)
  Vlevo napište český výraz, vpravo napište anglický výraz, a stisknete 'Enter'. A postup opakujete (maximálně 32 položek). Jednotlivé položky je možno kdykoli dodatečně změnit, vymazat nebo přesunout na jiný řádek.

  Pořadí položek
  Systém automaticky zobrazuje poslední vloženou položku na nejvyšším řádku (č.1). Vy ovšem máte možnost nastavit manuálně číslo řádku (případně začátek či konec testu), na který se má nová položka uložit. Pořadí položek v testu lze snadno měnit i dodatečně.

  Ukončení tvorby testu
  Pro ukončení není třeba žádný příkaz. Jednoduše zvolte jakoukoli jinou volbu - například přepněte na úvodní stránku a test si vyzkoušejte. Nebo pokračujte ve vytváření dalšího testu. Nic není třeba 'ukládat', test je v každém okamžiku uložen na našem serveru.

  Název nově vytvořeného testu se zobrazí na úvodní straně. Bude zařazen abecedně ve sloupci "moje testy".
  Pokud má test 0 položek v seznamu se nezobrazí.

  Nabídka ze slovníků
  Pokud při zadávání otázky napíšete jen český nebo jen anglický výraz a kliknete na tlačítko 'nabídka', zobrazí se vám (pokud je výraz v databázi) možnosti z našeho slovníku a/nebo výraz z vašeho uživatelského slovníku ( uživatelský slovník viz dále ). Z nabídnutých výrazů potom vyberte nejvhodnější variantu a vložte do řádku.
  Pokud napíšete oba výrazy (český i anglický) a požádáte o nabídku, systém vám poskytne nabídku překladů z obou stran slovníků.

  Výrazy vybrané ze slovníků můžete přirozeně dále upravovat podle vlastních potřeb.

  Nabídka ze slovníků je možná pouze v tomto postupném režimu. Nabídka není přímo možná při hromadném vkládání a úpravách, nebo při importu. Hromadně vytvořený, nebo importovaný test lze ovšem kdykoli začít upravovat v postupném režimu a využít tak plně nabídky slovníků.

  O databázi výrazů
  Nabídka výrazů ze slovníků je založena na databázi výrazů, která se postupně vyvíjela a vyvíjí (doplňuje). Původní databáze obsahovala cca 10.000 výrazů. Průběžně byla a je doplňována o výrazy, které zadávají sami uživatelé. V roce 2003 byla databáze doplněna o výrazy obsažené ve volně šiřitelném Anglicko-Českém slovníku pod licencí GNU/FDL, který spravuje pan Milan Svoboda (více podrobností o tomto slovníku viz http://slovnik.zcu.cz )
  V současnosti je v nabídce více než 100.000 slov a slovních spojení.


  Z režimu postupného vkládání můžete přepnout na hromadné vkládání kdykoli v průběhu tvorby testu.

  2.3.1.2. Hromadné vytvoření testu
  V tomto režimu vložíte najednou (hromadně) všechny položky

  Jak zahájit tvorbu testu hromadně
  Nejprve spusťte proces vytváření testu kliknutím na 'Nový test'.
  (Stejně jako při postupném vkládání.)
  Poté klikněte na 'HROMADNĚ'.

  Formát
  Při hromadném vytváření je bezpodmínečně nutné dodržet předepsaný formát
  ve tvaru:

        český výraz = anglický výraz

   Před prvním použitím způsobu HROMADNĚ čtěte prosím   > podrobnosti ZDE <

  Vlastní hromadné vkládání
  Do okna buďto najednou napište celý text testu, řádek po řádku, v předepsaném formátu.

      nebo

  hromadně vložte připravený test.
  Pro vložení testu, který byl zpracován v jiném editoru (např. Word, Excel) použijte 'schránku'.


  Ve Windows postupujte například takto:

  1) Ponechte současně otevřená obě okna
      a] první okno je tento program - stránka pro hromadné vkládání a úpravy
      b] druhé okno je váš editor - např. Word, Excel - s připraveným testem

  2) ve vašem editoru 'vyberte' celý text - všechny řádky
  ( označte všechny řádky myší nebo pomocí 'Shift' a kláves pro pohyb )

  3) vložte takto označený text do schránky
  ( např. kombinací kláves Ctrl+C )

  4) přepněte do prvního okna - na naši stránku pro hromadné vkládání

  5) vložte celý obsah schránky do pole pro hromadné vkládání
  ( např. kombinací kláves Ctrl+V )

  6) proveďte případnou kontrolu či úpravy

  Pozn. Opačným způsobem si můžete provést vlastní zálohy zcela nezávislé na našem systému, nebo předávat testy mezi sebou navzájem.

  Jak ukončit tvorbu testu hromadně
  Pokud jste s podobou testu spokojeni, stiskněte tlačítko

         2.3.2. Úpravy (změny) dříve vytvořených testů

  Upravovat můžete pouze test, který jste sami vytvořili. (Sdílené testy - tj. testy od jiných uživatelů, upravovat nemůžete. To může pouze jejich autor. Můžete je pouze 'přihlásit' nebo 'odhlásit')
  UPOZORNĚNÍ: Pokud upravíte svůj test, který používali i jiní uživatelé, promítnou se tyto změny ihned všem uživatelům, kteří test sdíleli!
  Testy 'tematické' a 'k učebnicím a kurzům' jsou společné pro všechny uživatele a může je upravovat pouze správce testové databáze.

  Postup úprav testu
  Nejprve vyberte test ze seznamu na stránce Nástroje - Tvorba a úprava testů , poté zvolte zda podrobně, či hromadně, a dále postupujete obdobně jako při tvorbě nového testu (viz. výše). Mechanismy a konvence jsou zcela shodné.

  2.3.3. Vymazání testu (testů)

  Vymazat můžete pouze test, který jste sami vytvořili. (Pokud se chcete zbavit sdílených testů - od jiných uživatelů, můžete je pouze 'odhlásit')
  UPOZORNĚNÍ: Pokud vymažete svůj test, který používali i jiní uživatelé, zmizí tento test ihned a nenávratně i jim!
  Testy 'tematické' a 'k učebnicím a kurzům' jsou společné pro všechny uživatele a může je mazat pouze správce testové databáze.

  Postup vymazání testu
  Nejprve vyberte test ze seznamu na stránce Nástroje - Tvorba a úprava testů, poté zvolte  

  Vymazání všech prázdných testů
  V průběhu vaší tvorby testů může dojít k tomu, že omylem vytvoříte jeden, nebo několik 'prázdných testů', tj. testů, které mají jen název, ale neobsahují žádné významové dvojice. Prázdný test je v seznamu označen (0). Pokud chcete všechny tyto prázdné testy vymazat, stiskněte  


    2.4. Uživatelský slovník

  Je to váš osobní slovník.

  Datový prostor uživatelského slovníku je vyhrazen pouze pro vás - nemůže do něj zasahovat jiný uživatel ani provozovatel.

  Do uživatelského slovníku se automaticky ukládají významové dvojice, které jste zadali a nebyly nalezeny v hlavních slovnících. Uživatelský slovník je tedy jakýmsi doplňkem, či nadstavbou slovníku hlavního.

  Příklad:
  Pokud zadáte dvojici 'šťastný = happy' ve vašem uživatelském slovníku se nic nezmění, nic nepřibude, protože tento výraz již hlavní slovníky obsahují.
  Pokud však zadáte dvojici například 'šťastný = jubilarious', přibude tento výraz do vašeho uživatelského slovníku, jelikož v našich slovnících nebyl nalezen.

  Systém vám dává volnost a umožní vám zadat jakýkoli vlastní výraz.
  Pozor ale na chyby! Pokud chybně zadáte např. 'šťastný = hapy' bude i tento chybný výraz uložen do vašeho slovníku. A při následné kontrole pravopisu bude považováno za správné 'happy' i 'hapy'.

  Výrazy z uživatelského slovníku jsou odlišeny od hlavního slovníku hvězdičkou *.

  V uživatelském slovníku můžete výrazy upravovat i mazat.

  Mějte přitom ovšem na paměti, že veškeré úpravy provedené ve vašem slovníku se ihned promítnou i do všech testů, kde byl ten který výraz použit. (I do testů sdílených).

  V případě sdílených testů se pro kontrolu pravopisu používá hlavní slovník a uživatelský slovník tvůrce testu (učitele, rodiče). Pokud tedy učitel sestaví test z vlastních výrazů, a žák tento test provádí, proběhne kontrola podle hlavního slovníku a podle slovníku učitele. Žákův slovník se v takovém případě nebere v úvahu.


  Oprávnění upravovat náš hlavní slovník má pouze administrátor databáze výrazů.

  Pokud objevíte chybu v hlavním slovníku dejte nám prosím vědět.
      pište na:     2.5. Sdílení testů

  Sdílení testů je pokročilá funkce a při prvním použití mohou nastat komplikace. Nabízíme tímto pomoc (radu) uživatelům, kteří by tuto vlastnost systému chtěli využívat, ale nastavení se nedaří. Pokud dojde k takovému případu, napište nám, rádi vám s nastavením pomůžeme.

      pište na: 


  Co je to 'SDÍLENÍ' :

  Test, který jste sami vytvořili můžete poskytnout (nabídnout) ostatním uživatelům.

  Test, který sestavil někdo jiný můžete užívat i vy.

  Nejčastěji se používá sdílení pro případy učitel-žák, rodič-dítě nebo student-student.


  Jak PŘIJMOUT TEST :

  Pokud vám někdo nabízí test, zadejte jeho uživatelské číslo do "Seznamu uživatelů" sloupec "PŘIJÍMAT".  Kde je 'Seznam uživatelů'?
  K 'Seznamu uživatelů' se proklikáte takto:

  1) na úvodní straně otevřete lištu 'Nástroje'
  2) zvolte 'sdílení testů'
  3) klikněte na 'Seznamy uživatelů'.  Jak NABÍDNOUT TEST :

  Pokud chcete svůj test nabídnout jiným zadejte jejich uživatelská čísla do "Seznamu uživatelů" sloupec "NABÍZET".

  Poté klikněte na "Nabídnout test" a ze seznamu vyberte test, který chcete nabídnout, a nakonec zvolte zda 'Nabídnout všem' či 'Jen vybraným'.

  Sdílení testů mezi uživateli je možné pouze pokud souhlasí tvůrce testu i jeho příjemce a pokud oba provedou potřebná nastavení v seznamech, tak jak již bylo popsáno výše. K tomu je tedy nezbytné, aby si navzájem sdělili svoje uživatelská čísla.

  Model učitel-žák
  Služba 'Sdílení testů' je především vhodná pro případ 'učitel-žáci', kdy učitel vytvoří test, poté do seznamu uživatelů 'NABÍDNOUT' zapíše uživatelská čísla svých žáků, a nakonec ve složce 'Nabídnout test' u vybraného testu zadá ' Nabídnout všem'.
  Tím zpřístupní tento test všem žákům (uživatelům) uvedeným v seznamu.

  Žák pouze uvede do seznamu uživatelů 'PŘIJMOUT' uživatelské číslo svého učitele.

  Systém nabízí i jmenovité směrování nabízených testů na jednotlivé uživatele či skupiny uživatelů.

  Obdobně lze sdílení využít i mezi rodiči a dětmi, či mezi studenty navzájem.

  Pozor! Sdílení testu je vlastně 'symbolickým odkazem' na vámi vytvořený test a proto případné změny, které na sdílených testech provedete se promítnou i všem příjemcům.
  To platí i o úpravách vašeho uživatelského slovníku.    2.6. Historie úspěšnosti - Statistika

  Pro každý jednotlivý test jsou k dispozici statistické údaje posledních dvou dokončených pokusů.

  Pod těmito souhrnnými údaji je navíc tabulka s podrobnou statistikou každé jednotlivé otázky pro naposledy dokončený test.
  V této tabulce jsou správné odpovědi zelené. Otázky, ve kterých se chybovalo jsou červené. Uvedená odpověď je ovšem již správná.

  V dalším sloupci je počet chyb. Červené číslo je celkový počet chyb na této otázce. Řada dalších černých číslic značí dílčí počet chyb při případném opakování otázky.

  Např.

    1 1
  Znamená, že jste v této otázce chybovali pouze jednou

    7 421
  Znamená, že jste odpověděli celkem sedmkrát chybně. Z toho poprvé 4 chyby, po znovuzařazení otázky 2 chyby, a po dalším znovuzařazení 1 chyba.

  Poslední úzký sloupeček tabulky znázorňuje barevně změnu oproti předchozímu pokusu.
 • Zelená barva = zlepšení
 • Červená barva = zhoršení
 • Bez barvy (šedá) = beze změny

  Jak zobrazit podrobnou statistiku
  Základní statistické údaje jsou zobrazovány již na řádcích u názvu testu
  viz. Co znamenají jednotlivé údaje u názvu testu?

  Podrobnou statistiku zobrazíte kliknutím na odkaz 'ZOBRAZ STATISTIKU', který je na úvodní straně.
    2.7. Odkazy na web

  Naše stránky jsou doplněny odkazy, které mohou být užitečné uživateli, který se učí nebo vyučuje anglický jazyk.

  Odkazy naleznete na liště 'Odkazy'
  (Tuto lištu otevřete kliknutím na slovo 'Odkazy' - na úvodní stránce vpravo nahoře)
  Odkazy jsou tematicky setříděny (ručně). Výběr je tedy subjektivní.

  Tyto odkazy považujeme jen za užitečný doplněk k hlavním funkcím a proto nejsou zdaleka tak obsažné a propracované jak by mohly být, pokud by naším hlavním cílem byl univerzální angličtinářský portál (což není náš případ).
  Každopádně uvítáme každý váš příspěvek - návrh na zařazení nového odkazu (nebo nové sekce), který podle vás na našich stránkách chybí.

  Jak přidat nový odkaz

  U příslušné sekce klikněte vpravo na nápis 'přidat odkaz', tím se otevře formulář. Vyplňte internetovou adresu, kterou navrhujete pro zařazení. Případně váš komentář nebo e-mail, není to ale nutné.
  Na závěr stiskněte tlačítko   . Vkládání ukončete stisknutím tlačítka   .


  Případné další náměty, připomínky či dotazy pište na adresu:

       


 •   3. Nároky na technické a programové vybavení

  3.1. Nároky na HW (hardware) (jaký počítač a příslušenství potřebujete pro používání těchto stránek):

  Krátce - jakýkoli běžný počítač, klávesnice a monitor stačí.

  Podrobně - Vzhledem k tomu, že celý běh programu (veškeré výpočty a operace) je prováděn na našem serveru, jsou nároky na váš počítač minimální. Omezením grafiky je minimalizován objem přenášených a zobrazovaných dat. Stránky tedy běží i na počítačích velmi starých např. 286, 386 apod. (Běh programu je zcela nezávislý na architektuře počítače). Nutné je samozřejmě připojení na internet (není podstatné zda použijete vytáčenou, či pevnou linku, nebo jakýkoli jiný druh připojení, modemu, sítě). V podstatě jakýkoli počítač, který dokáže přijmout a zobrazit HTML kód je vyhovující. Minimální doporučené rozlišení monitoru je 800x600, lépe však vyšší např. (1024x768). Přestože tyto stránky fungují i na monochromatických (např. černobílých) monitorech, doporučujeme použití barevných monitorů, jelikož právě barevné signály tu hrají pro uživatele významnou roli. Systém není náročný na grafiku - žádná zvláštní grafická karta není nutná. Tyto stránky jsou zaměřeny na psaný projev a jsou (zatím) neozvučené. Zvuková karta tedy není nutná.


  3.2. Nároky na SW (software) (jaké programy na vašem počítači potřebujete):

  Krátce - žádný zvláštní program nepotřebujete, jen prohlížeč - a ten už máte.

  Podrobně - Chod těchto stránek je zcela nezávislý na typu operačního systému a nevyžaduje žádné další programové vybavení kromě prohlížeče. Pokud používáte nejrozšířenější systém osobních počítačů "Windows", potom je prohlížeč již ve vašem počítači. Tyto stránky nevyžadují žádnou další "instalaci" či "stahování", ani nic neukládají na váš počítač (ani cookies), takže můžete začít pracovat ihned kdekoli usednete k jakémukoli běžnému počítači, který je napojený na internet. Stránky zcela nepodporují řádkové (textové) prohlížeče (např. LYNX) a proto je nedoporučujeme. Všechny současné i starší běžné prohlížeče fungují bez větších problému (Explorer, Navigator, Opera apod.) Nicméně upozorňujeme uživatele, že jsme vše testovali důkladně pouze na prohlížečích Explorer 5 a 6. Méně obvyklé a starší prohlížeče mohou mít drobné problémy s korektním zobrazením, což by ovšem nemělo ovlivnit základní funkčnost.

  Doporučení pro uživatele s malým rozlišením (malým monitorem):
  Při chodu programu nepotřebujete žádné lišty a tlačítka, proto je zmenšete nebo úplně vypněte např. ve Windows klávesou F11.


    4. Mapa serveru (pouze přehled, bez aktivních odkazů)

   Úvodní stránka  
    Navigační lišty
    Seznam testů
    Naposledy prováděný test
    Podrobná statistika


     .  t e s t   - Vlastní provedení testu po kliknutí na název

     .  Informace   - Informace o těchto stránkách

         . .  stručný popis
         Základní stručné informace o obsahu těchto stránek

         . .  podrobné informace
         Podrobný manuál - popis obsahu, funkcí, návody ...

         . .  novinky a historie
         Nové funkce a oblasti, též starší údaje o historii tohoto projektu.

         . .  spolupráce a sponsoring
         O možnostech spolupráce či sponzorování.

         . .  licence, právo a použité zdroje
         Výčet použité literatury, programů a dalších zdrojů.
         Podmínky pro používání těchto stránek.

         . .  kontakt
         Napište nám


     .  Odkazy   - Odkazy na užitečné informace mimo tyto stránky

         . .  podobné weby - seznam internetových stránek s podobnou tématikou
         . .  kurzy online - seznam stránek, které poskytují jazykové kurzy na internetu (e-learning)
         . .  jazykové školy - vyhledávač jazykových škol ve vašem okolí (dle lokality a jazyka)
         . .  slovníky online, na CD, aj. - seznam slovníků a-č, č-a, i z angličtiny do jiných jazyků


     .  Nástroje   - Nástroje pro práci s těmito stránkami

         . .  moje testy a slovník   - NOVÉ vytvořit, UPRAVIT
         Nástroje pro tvorbu vlastních testů a pro jejich úpravy.

         . .  sdílení testů   - nabídnout, přijmout.
         Nástroje pro sdílení testů mezi uživateli navzájem. Seznamy uživatelů.  ( Pro návrat na úvodní stranu klikněte vždy na logo nahoře )    www.uuu.cz :   Angličtina 

  ... konec podrobných informací.